Skip to Main Content
Vi åtar oss att skydda personuppgifter som vi får när vi tillhandahåller våra tjänster till kunder. Vi har åtagit oss att upprätthålla transparenta rutiner och förklara hur vi samlar in, behandlar och delar den informationen. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss.

För att utöva en registrerads rättighet, välj det alternativ nedan som bäst beskriver din relation med RGA eller ett av dess dotterbolag.

Vi kommer att göra vårt bästa för att svara snabbt och inom en månad i de flesta fall. Att tillhandahålla fullständig och korrekt information vid tidpunkten för den första begäran kommer att möjliggöra snabb behandling. Informationen du lämnar i detta formulär kommer endast att användas för att identifiera de personuppgifter du begär och svara på din begäran.

En avgift kan krävas för din begäran. Om en avgift krävs kommer en uppskattning att tillhandahållas för ditt godkännande innan bearbetning.
Genom att klicka på ”Skicka” på den registrerades begäranden om rättigheter samtycker du till insamling, användning, utlämnande och överföring (inklusive överföring över landsgränser) av dina personuppgifter enligt beskrivningen i vår integritetspolicy.