Dansk

Add a title
#F2F2F2
NaN
true
false
Pipe Position
Image
Add a title
#F2F2F2
NaN
false
false
Pipe Position
Image
Add a title
Hex Color
NaN
false
true
left
Image

Vi er forpligtede til at beskytte de personoplysninger, som vi modtager, når vi leverer vores tjenester til kunder. Vi er forpligtede til at opretholde en gennemsigtig behandling og forklare, hvordan vi indsamler, behandler og deler de pågældende oplysninger. Det er meget vigtigt for os at beskytte dit privatliv.

For at udøve dine rettigheder, skal du vælge den mulighed nedenfor, der bedst beskriver dit forhold til RGA eller et af dets datterselskaber.

Vi vil i de fleste tilfælde gøre vores bedste for at svare dig hurtigt og inden for en måned. Tilvejebringelse af fuldstændige og nøjagtige oplysninger på tidspunktet for den første anmodning fremskynder behandlingen. De oplysninger, du tilvejebringer i denne formular, vil kun blive brugt til at identificere de personoplysninger, som du anmoder om, og til at svare på din anmodning.

Der kan opkræves et gebyr på baggrund af din anmodning. Hvis et gebyr er nødvendigt, leveres et skøn til din godkendelse inden behandling.

Ved at klikke på “Indsend” på formularen til anmodning om registreredes rettigheder, giver du dit samtykke til indsamling, brug, videregivelse og overførsel (herunder grænseoverskridende overførsel) af dine personoplysninger som beskrevet Politikker og Governance Center: Privatliv og rettigheder.

required

Kontakt information


Er du ansøger?

Adresse (hvis du ønsker et svar med post):


1000 Character Limit

ANNULLÉR
Add a title
Hex Color
NaN
true
false
Pipe Position
Image