Adatvédelmi nyilatkozat

Add a title
#F2F2F2
NaN
true
false
Pipe Position
Image

Elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelme iránt, amelyeket akkor kapunk, amikor termékeket és szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinknek, például biztosítótársaságoknak. Átlátható gyakorlatot alkalmazunk ezen információk gyűjtése, kezelése és megosztása tekintetében. A magánszemélyek adatainak védelme nagyon fontos számunkra.


A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja annak ismertetése, hogy a Reinsurance Group of America, Incorporated, valamint annak leányvállalatai és társvállalatai („RGA,vállalatunk” vagy „vállalatunkat”) hogyan és miért gyűjtenek személyes adatokat, továbbá hogyan használjuk fel azokat, amikor termékeinket és szolgáltatásainkat viszontbiztosítási üzletágként nyújtjuk ügyfeleinknek. 

A jelen adatvédelmi tájékoztatót úgy állítottuk össze, hogy felhasználóbarát legyen - kérjük, kattintson az alábbi lista valamelyik témájára, ha többet szeretne megtudni. 

Az RGA olyan vállalatok csoportja, amelyek globálisan elsősorban az élet- és egészségbiztosítási megoldásokra összpontosítanak, mint például az élet-viszontbiztosítás, az egészségügyi ellátások viszontbiztosítása, a csoportos viszontbiztosítás és az egészség-viszontbiztosítás.

A Reinsurance Group of America, Incorporated székhelye St. Louis, Missouri, Amerikai Egyesült Államok.

Az írországi Dublinban található RGA International Reinsurance Company dac az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belül képviseli vállalatunkat.

Az RGA csoport további szervezetei a világ minden pontján gondoskodnak a termékek és szolgáltatások biztosításáról. Az RGA valamennyi szervezetét magában foglaló, teljes körű lista elérhető a Global Presence oldalon.

A Reinsurance Group of America, Incorporated az RGA csoport legfelső szintű anyavállalata. A regionális vagy szolgáltatással kapcsolatos RGA vállalatok általában - adatvédelmi szempontból - adatkezelőnek minősülnek a működési helyük szerinti régiókban. Az EU és az Egyesült Királyság esetében, az RGA viszontbiztosítási üzletágának adatkezelője az RGA International Reinsurance Company dac (Dublin). A vállalatunkkal való kapcsolatfelvétel egyszerűsítése érdekében, amennyiben kérése adatvédelmi jellegű, a privacy@rgare.com címen is kapcsolatba léphet velünk.
 

A viszontbiztosítás olyan üzleti kapcsolat, amelynek keretében több biztosítótársaság megosztja egymás között a kockázatokat azáltal, hogy más biztosítóktól (úgynevezett „viszontbiztosítók”) vásárol biztosítási kötvényeket, hogy bármely katasztrófa bekövetkezése esetén korlátozza az eredeti biztosítót ért teljes veszteség mértékét. A kockázat megosztásával egy adott biztosítótársaság átveheti azokat az ügyfeleket, akiknek fedezete túl nagy terhet róna egyetlen biztosítótársaságra, hogy azokat egyedül kezelje. Amikor egy viszontbiztosító egy további viszontbiztosítótól vásárol biztosítást, ezt retrocessziónak nevezzük, a további viszontbiztosítót pedig retrocessziós szerződőnek nevezzük.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy megfeleljen azon országok vonatkozó jogszabályainak, ahol az RGA szervezetei működnek. 

Az RGA a személyes adatokat az ilyen adatok gyűjtési és kezelési helye szerinti helyi adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli. Ha az alkalmazandó jogszabályok a személyes adatok jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottnál alacsonyabb szintű védelmét írják elő, akkor a jelen adatvédelmi nyilatkozat az irányadó. 

A személyes adatok olyan információkat vagy információk kombinációját jelentik, amelyek észszerű megfontolások alapján lehetővé tehetik egy adott személy azonosítását.

Viszontbiztosítással foglalkozó vállalatként, információkra van szükségünk az ügyfeleink ügyfeleinek kötvényeiről, vagyis az „Ön” birtokában lévő biztosítási kötvényekről, hogy megfelelően fel tudjuk mérni egy adott biztosítási kötvénycsomag viszontbiztosításával kapcsolatos kockázatokat, és további szolgáltatásokat tudjunk nyújtani. Ez azt jelenti, hogy megkapjuk az Ön személyes adatait ügyfeleinktől, amennyiben Ön:

 • biztosítási kötvényt kíván kötni,
 • biztosítási kötvénnyel rendelkezik, 
 • biztosítási kötvény kedvezményezettjének minősül, 
 • kárigényt nyújt be valamely biztosítási kötvény alapján, 
 • biztosítási kárigénnyel járó eseményben válik érintetté. 

A helyi jogszabályokra, valamint az ügyfeleinknek nyújtott termékek és szolgáltatások típusaira való tekintettel, számos forrásból szerzünk be személyes adatokat – hogy ezek közül melyek vonatkoznak Önre, az adott körülményektől függ:

 

 • azoktól a biztosítótársaságoktól, amelyekkel együtt dolgozunk. Amennyiben Ön biztosítási kötvényét valamely, viszontbiztosítási ügyfelünknek minősülő biztosítótársaságtól vásárolja meg, és kötvényének viszontbiztosítását vállalatunk végzi, a biztosítótársaság megadja számunkra az Ön személyes adatait, még abban az esetben is, ha Ön nem került velünk közvetlen kapcsolatba. Ilyen esetekben, arra kérjük a biztosítótársaságot, adja át Önnek a jelen adatvédelmi nyilatkozat egy példányát, mielőtt megosztaná velünk az Ön személyes adatait.
 • Biztosítási üzletkötőktől vagy más közvetítőktől, amennyiben részt vesznek az Ön biztosítási kötvényének megvásárlásában.
 • Más viszontbiztosítóktól és retrocessziós szerződőktől, amennyiben nem kívánják egyedül viselni a teljes kockázatot az Ön biztosítási kötvényével kapcsolatban.
 • Olyan személyektől, akik bekapcsolódnak valamely kárigény kivizsgálásába vagy feldolgozásába, illetve segítenek nekünk a kárigények kivizsgálásában vagy feldolgozásában, beleértve a tanúkat, szakértőket, ügyvédeket és külső kárigény-adatgyűjtőket, ellenőröket és bizonyítékszolgáltatókat.
 • Nyilvános adatbázisokból, például csalás elleni adatbázisokból, szankciós listákból, bírósági ítéletekből és egyéb nyilvános adatbázisokból, amelyeket állami szervek vagy ágazati önszabályozó testületek kezelnek (ha a jogszabályok ezt lehetővé teszik). Ez leginkább akkor fordul elő, amikor eleget teszünk a pénzmosással és más pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos jogi kötelezettségeinknek. Adott esetben, ilyen körülmények fennállása esetén értesítjük Önt adatforrásainkról, vagy hozzájárulását kérjük azok felhasználásához.
 • Egészségügyi szolgáltatóktól (amennyiben a jogszabályok ezt lehetővé teszik).
 • Hitelminősítő ügynökségektől (amennyiben a jogszabályok ezt lehetővé teszik).
 • Nyugdíjkezelő szervezetektől (amennyiben a jogszabályok ezt lehetővé teszik).

Közvetlenül Öntől. Általános esetben, nem gyűjtünk személyes adatokat közvetlenül Öntől. Vannak azonban olyan esetek, amikor bizonyos eszközöket nyújtunk a biztosítók számára, amelyek lehetővé teszik, hogy az Ön által közvetlenül a biztosítónak megadott információk automatikusan eljussanak hozzánk. Személyes adatokat olyan esetben is gyűjthetünk, ha Ön önként adja meg azokat a számunkra, például e-mailben.

Ha további információkra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy kitől juthatunk hozzá az Ön személyes adataihoz, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Kapcsolatfelvétel” részben megadott elérhetőségeken.

Az Önnel kapcsolatban gyűjtött és kezelt adatok típusa az általunk jegyzésre kerülő biztosítási kötvényével kapcsolatos konkrét körülményektől és a felmerülő kárigényektől függ. Ide tartozhatnak az alábbiak (amennyiben a jogszabályok ezt lehetővé teszik):

 

 • Személyes adatokAz Ön neve, életkora, neme, születési dátuma, fényképe, családi állapota, állampolgársága, magassága és testsúlya, szabadidős tevékenységei és érdeklődési köre.
 • Azonosító adatokAz Ön hivatalos személyazonosító igazolványa és egyéb igazolásai (például születési vagy házassági anyakönyvi kivonat), jogosítvány, társadalombiztosítási szám (vagy annak helyi megfelelője).
 • ElérhetőségekAz Ön címe, telefonszámai és e-mail-címe.
 • A családjával és otthonával kapcsolatos információkGyermekei száma és neve, életkora, neme, születési dátuma, magassága és súlya, lakhelyének típusa, háztartása jövedelme, otthonának értékbecslése, háztartásának demográfiai adatai és a tulajdonában lévő személygépjárművek száma.
 • Foglalkoztatási és munkahelyi tapasztalatra vonatkozó adatokAz Ön foglalkoztatási előzményei, munkáltatója, munkaköre, fizetése, foglalkoztatási juttatási lehetőségei, tanulmányi háttere, valamint bármely szakmai engedély és képesítés.
 • Pénzügyi információkA bankszámlájára, éves bevételére, befektetésére/megtakarításaira, adóazonosító jelére, hiteltörténetére és tranzakciós előzményeire vonatkozó adatok.
 • Biztosítási kötvényekkel és kárigényekkel kapcsolatos információkA biztosítási termékek jegyzésével, valamint a biztosítási kárigények kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos információk, például korábbi biztosítási nyilvántartások és kárigény-előzmények, biztosítási kötvényajánlatok, feltételek és kibocsátási dátumok, ajánlások és döntések az Ön biztosítási kötvényének jegyzésével és kárigényeivel kapcsolatban.
 • Az Önről gyűjtött információkból további információkat, például kockázati besorolásokat is levezethetünk vagy generálhatunk. Ezen információk egy részét profilalkotással hozzuk létre (lásd a „Használunk-e személyes adatokat profilalkotáshoz és automatizált döntéshozatalhoz?” című részt alább).

Ha Ön bármely EGT-országban vagy az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező érintett, további tájékoztatást talál az alábbi hivatkozás segítségével: Supervisory Contacts

Az általunk gyűjtött adatok egyes kategóriái a személyes adatok különleges kategóriáinak minősülnek (más néven „érzékeny személyes adatok”). Az Ön konkrét körülményeitől függően ezek a következők lehetnek:

 • Az Ön egészségügyi adatai: 
  Az Ön kórtörténete, genetikai tesztek eredményei és információi, gyógyszerfelírási kórtörténet, halottvizsgálati bizonyítvány, orvosi diagnózisokról, vizsgálatokról és kezelésekről szóló jelentések, egészségkárosodási kérdőívek, valamint dohányzási és terhességi állapotra és előzményekre vonatkozó információk.
 • Az Ön családi kórtörténete: 
  Az Ön családi egészségügyi vagy morbiditási kórtörténete.
 • Az Ön személyes jellemzőire és érzékeny adatnak minősülő körülményeire vonatkozó információk: 
  Faji vagy etnikai származása, szexuális irányultsága és szexuális élete.
 • Az Ön tagsága valamely szakmai szövetségben vagy szakszervezetben.
 • Bűnügyi nyilvántartásból származó adatok:
  Az Ön gépjárművezetési előélete, bűnügyi nyilvántartás szerinti adatai és az Önre kiszabott szankciók (de csak abban az esetben, ha az ilyen adatok gyűjtése jogszerű).

Ha Ön bármely EGT-országban vagy az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező érintett, további tájékoztatást talál az alábbi hivatkozás segítségével.

A viszontbiztosítási szolgáltatásaink típusától és az Ön konkrét körülményeitől függően, a személyes adatokat a következő célokra használjuk fel:

 • viszontbiztosítási szolgáltatások nyújtása és az ügyfelekkel szembeni szerződéses kötelezettségek teljesítése, beleértve a következőket:
  • a biztosítandó kockázatok elbírálása, értékelése és a fizetendő díj meghatározása,
  • a biztosítási díj kiszámítása, továbbá
  • a kárigények felülvizsgálata, feldolgozása és kezelése;
 • csalás, pénzmosás, terrorizmus és egyéb bűncselekmények megelőzése és felderítése;
 • új szolgáltatások és termékek kidolgozásának és fejlesztésének elősegítése, ideértve azok beárazását is; szolgáltatásainkhoz kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése (beárazás, adminisztráció stb.);
 • törvényes jogaink, illetve ügyfeleink vagy harmadik felek jogainak gyakorlása, védelme és az azokhoz kapcsolódó jogi védekezés megvalósítása;
 • a jogi kötelezettségeknek való megfelelés, például a pénzügyi nyilvántartások megőrzésére vonatkozóan, valamint a tevékenységünket felügyelő szabályozó hatóságokkal való együttműködés; továbbá
 • üzleti tevékenységünk auditálása.

 

Személyes adatait nem használjuk fel szolgáltatásaink és termékeink reklámozására. Ha Ön bármely EGT-országban vagy az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező érintett, további tájékoztatást talál az alábbi hivatkozás segítségével.


A kockázatértékelés, csalásmegelőzés és -felderítés céljából végzett személyes adatokra vonatkozó adatelemzés, valamint a szolgáltatásnyújtás részeként az ügyfeleink felé történő adatszolgáltatás profilalkotással járhat, ami azt jelenti, hogy a személyes adatait olyan szoftver segítségével kezelhetjük, amely képes Önre vonatkozó bizonyos személyes szempontok értékelésére és a kockázatok vagy eredmények előrejelzésére. Például elemezhetjük az életmódjával kapcsolatos személyes adatokat, hogy megjósoljuk, mekkora a valószínűsége annak, hogy biztosítási kötvénye alapján kárigényt nyújt be.

Mivel viszontbiztosítással foglalkozó vállalatként működünk, nem mi hozunk döntést arról, hogy Ön alkalmas ügyfélnek minősül-e a biztosításkötésre, illetve tudja-e annak költségét fedezni. A személyes adatok elemzésének eredményét, beleértve a kockázati besorolását is, azonban megoszthatjuk a biztosítótársaságával, és ezek hatással lehetnek a biztosítótársaság döntéseire. Ha kérdése van a biztosítótársaság automatikus döntéshozatalával kapcsolatban, forduljon biztosítótársaságához.

 

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak tisztességes és jogszerű, valamint csak a fent felsorolt célok eléréséhez szükséges mértékben történő kezelése iránt.

 

Az Ön személyes adatainak a kezelése érdekében jogalappal kell rendelkeznünk. A legtöbb esetben az Ön személyes adatainak megszerzésére és kezelésére vonatkozó képességünk a következő jogalapokra támaszkodik:

 

 • Az Ön személyes adatainak kezelése jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, például átvilágítási és jelentéstételi kötelezettségeink teljesítéséhez, a szabályozó hatóságok kéréseinek megválaszolásához és a pénzügyi nyilvántartások megőrzéséhez; továbbá
 • Az Ön személyes adatainak kezelésére jogos érdekeink és ügyfeleink jogos érdekeinek teljesítése miatt van szükség, például az ügyfeleinknek nyújtott viszontbiztosítási szolgáltatásaink biztosításához, szolgáltatásaink színvonalának javításához, termékeink megfelelő árának biztosításához, a kockázatkezeléshez és üzleti tevékenységünk hatékony kezeléséhez, auditok elvégzéséhez és pontos nyilvántartások vezetéséhez.

Amennyiben erre a jogalapra hivatkozunk, gondoskodunk arról, hogy az ilyen adatkezelés ne legyen szükségtelenül tolakodó jellegű, és hogy csak a szükséges minimális mennyiségű személyes adatot kezeljük a minimális ideig. Jogos érdekeink általában a következők: annak biztosítása, hogy az ügyfeleink által elvárt szolgáltatást nyújtsuk, és termékeink a szándékainknak megfelelően működjenek; vállalkozásunk hatékony működése; tisztességes termékeket és szolgáltatásokat kínálunk; ügyfeleinkkel és Önnel tisztességesen bánunk; valamint biztonságos és megbízható rendszereket és alkalmazásokat kínálunk.

 

Ha szükségesnek bizonyul, hogy érzékeny személyes adatait a fent felsorolt célok valamelyike miatt kezeljük, akkor ezt csak akkor tesszük meg, ha az alábbiak egyike megvalósul:

 

 • Megkaptuk az Ön kifejezett hozzájárulását.

  Amennyiben az érzékeny személyes adatainak kezeléséhez a jogszabályok szerint az Ön hozzájárulása szükséges, a biztosítótársaságának meg kell szereznie az Ön hozzájárulását. Ezen hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha felveszi a kapcsolatot a személyes adatai gyűjtéséért felelős biztosítótársasággal. Hozzájárulásának visszavonása azonban akadályt jelent számunkra abban, hogy továbbra is szolgáltatásokat nyújtsunk a biztosítótársaságnak és közvetve Önnek;

 • Az Ön érzékeny személyes adatait jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kell kezelnünk; illetve
 • A helyi jogszabályok egyéb módon felhatalmaznak minket érzékeny személyes adatai kezelésére. Például kezelhetjük ezeket az információkat néhány európai országban, ha az valamely biztosítási termék szolgáltatása és kezelése miatt válik szükségessé.

 

Ha Ön bármely EGT-országban vagy az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező érintett, további tájékoztatást talál az alábbi hivatkozás segítségével.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos körülményektől függően a személyes adatait a következő felekkel oszthatjuk meg:

 • Az RGA vállalatcsoport vállalatai. Globális vállalatként működünk, így személyes adatait megoszthatjuk a csoporthoz tartozó vállalatokkal, amelyek felhasználhatják ezeket az adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett célokra.
 • Biztosítótársaságok, közvetítők, üzletkötők és retrocessziós szerződők. Személyes adatait megoszthatjuk olyan biztosítótársaságokkal, közvetítőkkel, brókerekkel, retrocessziós szerződőkkel és üzleti partnerekkel, amelyek az Ön személyes adatait a biztosítási szolgáltatásnyújtással és a kárigények feldolgozásával kapcsolatban használják fel. Például megoszthatjuk az Ön személyes adatait más viszontbiztosító vállalatokkal a kárigények rendezése céljából.
 • Szolgáltatók. Megoszthatjuk a személyes adatait olyan szolgáltatókkal, akik bizonyos szolgáltatásokat és üzleti műveleteket végeznek számunkra, például informatikai rendszer-szolgáltatókkal, elemzési szolgáltatókkal, biztosításmatematikai szolgáltató egységekkel és fordítókkal.
 • Szakmai tanácsadók. Személyes adatait megoszthatjuk olyan szakmai tanácsadókkal, akik a szolgáltatásaink elvégzéséhez szükséges szakmai biztosítékot és támogatást nyújtanak, például könyvvizsgálókkal, tanácsadókkal, orvosi tanácsadókkal és ügyvédi irodákkal.
 • Bármely bűnüldöző szerv, bíróság, szabályozó hatóság, állami hatóság vagy szakmai testület. Megoszthatjuk személyes adatait ezekkel a felekkel, ha úgy véljük, hogy arra szükség van valamely jogi vagy szabályozási kötelezettségnek való megfeleléshez, illetve egyébként saját jogaink vagy bármely harmadik fél jogainak védelme érdekében.
 • Eszközvásárlók. Megoszthatjuk személyes adatait bármely harmadik féllel, aki megvásárolja, vagy akinek átadjuk az összes vagy lényegében az összes eszközünket és üzleti tevékenységünket. Amennyiben ilyen eladásra vagy átruházásra kerül sor, észszerű mértékű erőfeszítéseket teszünk annak biztosítására, hogy az a szervezet, amelynek átadjuk az Ön személyes adatait, azokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóval összhangban lévő módon használja fel, továbbá értesítjük Önt az ilyen változásokról.

 

Ha további információkra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Kapcsolatfelvétel” részben megadott elérhetőségeken.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos helyi jogszabályok és körülmények függvényében Önt bizonyos jogok illetik meg a személyes adatai tekintetében. 

Ezen jogok a következőket foglalják magukban:

 • hozzáférhet a személyes adataihoz és a személyes adatai kezelésével kapcsolatos adatokhoz;
 • helyesbítheti az Önről tárolt adatokat;
 • törölheti a személyes adatait;
 • korlátozhatja a személyes adatai általunk történő felhasználását;
 • tiltakozhat a személyes adatai általunk történő felhasználása ellen;
 • megkaphatja a személyes adatait használható elektronikus formátumban, és továbbíthatja azokat harmadik feleknek (adathordozhatósághoz való jog); továbbá
 • panaszt nyújthat be a helyi adatvédelmi hatósághoz.

Mivel sok esetben közvetlenül a biztosítótársaságtól kapjuk meg a személyes adatait, először lépjen kapcsolatba a biztosítótársasággal, ha gyakorolni szeretné jogait. Javasoljuk, hogy tájékoztassa a biztosítótársaságát, ha a személyes adatait helyesbíteni vagy frissíteni kell (és előfordulhat, hogy erre Ön jogilag köteles).

Ha biztosítótársasága nem oldotta meg kérését vagy aggályát, vagy ha közvetlenül szeretne kapcsolatba lépni velünk, hogy megvitassa vagy gyakorolja a jogait, akkor kapcsolatba léphet velünk az online kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül is, vagy az alábbi „Kapcsolatfelvétel” részben megadott elérhetőségeken. 

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy Önnel együttműködve méltányos megoldást találjunk az adatvédelemmel kapcsolatos bármely kérelmére, panaszára vagy aggályára. Ha azonban úgy gondolja, hogy nem tudunk segíteni a kérelmében, panaszában vagy aggályában, akkor jogosult panasszal fordulni a helyi felügyeleti hatósághoz (azaz a lakóhelye vagy munkahelye szerinti joghatóságban található felügyeleti hatóságához) vagy annak a joghatóságnak a felügyeleti hatóságához, ahol az adatvédelmi jogszabályokat megsértették. A felügyeleti hatóságok elérhetőségei a következő hivatkozáson érhetők el: Supervisory Contacts.  

Technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy az általunk kezelt személyes adatokra vonatkozó kockázatnak megfelelő szintű védelmet biztosítsunk. Ezen intézkedések célja a személyes adatok folyamatos rendelkezésre állásának, sértetlenségének és titkosságának biztosítása. Ezeket az intézkedéseket rendszeresen értékeljük az adatkezelés biztonságának fenntartása érdekében.

Személyes adatait általában mindaddig megőrizzük, amíg azokat meg kell őriznünk a viszontbiztosítási tevékenységünk fent ismertetett célokból történő kezeléséhez.

Pontosabban, az adatmegőrzési ütemtervünkkel összhangban az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, amíg Önnek valamilyen érdeke fűződik az általunk kötött biztosítási szerződéshez, vagy amíg nem támaszt valamilyen igényt egy ilyen szerződéssel szemben. Ezen túlmenően, a személyes adatokat annyi ideig őrizzük meg, amely észszerűen lehetővé teszi számunkra, hogy kivizsgáljuk, megindítsuk vagy megvédjük az általunk vagy ügyfeleink által, illetve védekezzünk az ellenünk benyújtott jogi igényekkel szemben. Továbbá a személyes adatait hosszabb ideig is megőrizzük, ha például eleget kell tennünk a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos szabályozási kötelezettségeinknek.

Ha többet szeretne megtudni a személyes adatai megőrzéséről, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Kapcsolatfelvétel” részben megadott elérhetőségeken.

Gondoskodunk a személyes adatok biztonságos megsemmisítéséről, amikor lejár azok megőrzési ideje. Dönthetünk úgy azonban, hogy összesítjük vagy anonimizáljuk az adatokat (amelyek a jelen adatvédelmi nyilatkozat értelmében nem minősülnek személyes adatnak), és hosszabb ideig is megőrizzük azokat.

Mivel globális vállalatként működünk, a személyes adatait az RGA más országokban működő szervezetei számára is továbbíthatjuk, tárolhatjuk és kezelhetjük, amelyek között olyan országok is szerepelhetnek, amelyek az Európai Unió jogszabályai vagy a helyi jogszabályok értelmében nem biztosítanak megfelelő szintű védelmet a személyes adatok tekintetében. Ezért az RGA kötelező erejű vállalati szabályokat (Binding Corporate Rules, „BCR”) fogadott el annak érdekében, hogy lehetővé tegye számunkra az Ön személyes adatainak nemzetközi továbbítását vállalatcsoportunkon belül, az Európai Unió és más érintett országok adatvédelmi jogszabályainak megfelelően. A kötelező erejű vállalati szabályok összefoglalása a Binding Corporate Rules weboldalon érhető el.

Ha a személyes adatait továbbítanunk kell az EGT-n vagy más érintett országon kívüli szolgáltatóknak vagy más feleknek, akkor gondoskodunk arról, hogy ezeknél a feleknél megfelelő biztosítékok legyenek érvényben. Az alkalmazandó jogi követelményeknek megfelelően általában szerződéses kötelezettségeket vállalunk, hogy biztosítsuk az Ön személyes adatainak a megfelelő védelmét. A megfelelő óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Kapcsolatfelvétel” részben található elérhetőségeken.

Ha kérdése vagy aggálya van a jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy személyes adatai felhasználásának módjával kapcsolatban, kérjük, küldjön e-mailt a privacy@rgare.com címre, vagy hívja a telefonszámunkat, illetve írjon nekünk. 
Postacímünk az Egyesült Államokban:
Reinsurance Group of America, Incorporated
Attn.: Global Privacy Office
16600 Swingley Ridge Road
Chesterfield, Missouri 63017-1706 
 

Telefonszámunk az Egyesült Államokban:

+1 (636) 736-7000

Postacímünk Írországban (EGT-beli képviselő):

RGA International Reinsurance Company dac
3rd Floor, Block C
Central Park
Leopardstown, Dublin 18, D18X5T1


Telefonszámunk Írországban:

+353 1.290.2900

Postacímünk az Egyesült Királyságban:

RGA International Reinsurance Company dac, UK Branch Office
RGA UK Services Limited
45th Floor, 22 Bishopsgate
London, EC2N 4BQ
United Kingdom

 

Telefonszámunk az Egyesült Királyságban:

+44 20 7710 6700

Minden más postai címre vonatkozóan lásd: rgare.com 

Ha gyakorolni szeretné érintetti jogait, használhatja online kapcsolatfelvételi űrlapunkat.

Az EMEA régió RGA adatvédelmi tisztviselője: Dean Scotson.
Ha bármilyen kérdéssel vagy aggállyal szeretne fordulni a DPO-hoz (adatvédelmi tisztviselő) azzal kapcsolatban, hogy miként használták fel az Ön személyes adatait, kérjük, vegye fel vele a kapcsolatot e-mailben a dpo@rgare.com címen. 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat másolatát a fent megadott elérhetőségeken kérheti tőlünk. Időről időre módosíthatjuk vagy frissíthetjük a jelen adatvédelmi nyilatkozatot. Ha jelentősen módosítjuk a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, erről értesítést teszünk közzé a weboldalunkon, és felkérhetjük a velünk együttműködő biztosítótársaságokat, hogy értesítsék Önt a nevünkben.

Add a title
#000000
NaN
true
false
Pipe Position
Image

Other Links

Supervisory Contacts

RGA’s Data Protection Officer for the United Kingdom (U.K.) and the European Union (EU) is Dean Scotson. Should you have any questions or concerns for our DPO regarding the way in which your personal information has been used, please contact him via email at dpo@rgare.com.

Utolsó frissítés: 2022. október