Legal Bases and Purposes for EEA UK Data Subjects - Netherlands

Add a title
#F2F2F2
NaN
true
false
Pipe Position
Image

Welke informatie over u en onder welke omstandigheden kunnen we verzamelen en verwerken? Persoonsgegevens

Categorieën van informatieDoel van de verwerkingGrondslag van de verwerking
·       Persoonlijke gegevens
·       Identificatiegegevens
·       Contactinformatie
Het verzekeren, evalueren en prijzen van de te verzekeren risico's en het berekenen en valideren van de herverzekeringspremie voor uw verzekeringspolis.
Samenvoeging van risico en klantprijzen.
Het beoordelen, verwerken en beheren van claims die voortvloeien uit uw verzekeringspolis.
Controleren op mogelijke fraude, sancties, krediet en anti-witwassen.
Het onderzoeken van mogelijke fraude.
Verdediging van juridische claims.
Het bijhouden van gegevens, audits en samenwerking met regelgevende instanties.
Uitvoering van de overeenkomst  die de verzekeraar met u heeft en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen bij het leveren van herverzekeringsdiensten aan verzekeringsmaatschappijen.
Naleving van een wettelijke verplichting.
Verwerking is noodzakelijk voor de verdediging van rechtsvorderingen.
·       Informatie over uw gezin en huis
·       Informatie over tewerkstelling en ervaring
Het verzekeren, evalueren en prijzen van de te verzekeren risico's en het berekenen en valideren van de herverzekeringspremie voor uw verzekeringspolis.
Samenvoeging van risico en klantprijzen.
Uitvoering van de overeenkomst die de verzekeraar met u heeft en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen bij het leveren van herverzekeringsdiensten aan verzekeringsmaatschappijen.
·       Financiële gegevensHet verzekeren, evalueren en prijzen van de te verzekeren risico's en het berekenen en valideren van de herverzekeringspremie voor uw verzekeringspolis.
Samenvoeging van risico en klantprijzen.
Controleren op mogelijke fraude, sancties, krediet en anti-witwassen.
Het onderzoeken van mogelijke fraude.
Uitvoering van de overeenkomst die de verzekeraar met u heeft en onze gerechtvaardigde belangen bij het leveren van herverzekeringsdiensten aan verzekeringsmaatschappijen.
Naleving van een wettelijke verplichting.
·       Informatie over verzekeringspolissen en claimsHet beoordelen, verwerken en beheren van claims die voortvloeien uit uw verzekeringspolis.
Het onderzoeken van mogelijke fraude.
Verdediging van juridische claims.
Het bijhouden van gegevens, audits en samenwerking met regelgevende instanties.
Uitvoering van de overeenkomst die de verzekeraar met u heeft en onze gerechtvaardigde belangen bij het leveren van herverzekeringsdiensten aan verzekeringsmaatschappijen.
Naleving van een wettelijke verplichting.
Verwerking is noodzakelijk voor de verdediging van rechtsvorderingen.
·       RisicobeoordelingenHet verzekeren, evalueren en prijzen van de te verzekeren risico's en het berekenen en valideren van de herverzekeringspremie voor uw verzekeringspolis.
Samenvoeging van risico en klantprijzen.
Uitvoering van de overeenkomst diede verzekeraar met u heeft en onze gerechtvaardigdebelangen bij het leveren van herverzekeringsdiensten aan verzekeringsmaatschappijen.

Speciale categorieën van persoonsgegevens

Categorieën van informatieDoel van de verwerkingGrondslag van verwerking
·     Uw medisch dossier
·     Medische voorgeschiedenis van uw familie
·     Informatie over uw persoonlijke kenmerken en omstandigheden van gevoelige aard
·     Uw lidmaatschap van een beroepsvereniging of vakbond
Het verzekeren, evalueren en prijzen van de te verzekeren risico's en het berekenen en valideren van de herverzekeringspremie voor uw verzekeringspolis.
Samenvoeging van risico en klantprijzen.
Uw toestemming.
Verwerking is noodzakelijk voor de verdediging van rechtsvorderingen.
Specifiek toegestaan door lokale wetgeving.
·     Strafrechtelijke gegevensHet verzekeren, evalueren en prijzen van de te verzekeren risico's en het berekenen en valideren van de herverzekeringspremie voor uw verzekeringspolis.
Samenvoeging van risico en klantprijzen.
Controleren op mogelijke fraude, sancties, krediet en anti-witwassen.
Het onderzoeken van mogelijke fraude.
Uw toestemming.
Verwerking is noodzakelijk voor de verdediging van rechtsvorderingen.
Specifiek toegestaan door lokale wetgeving.
Add a title
#f2f2f2
NaN
false
false
Pipe Position
Image