Legal Bases and Purposes for EEA UK Data Subjects - Sweden

Add a title
#F2F2F2
NaN
true
false
Pipe Position
Image

Vilka uppgifter kan vi samla in och behandla om dig och under vilka omständigheter?Personuppgifter

 

Kategorier av personuppgifterSyfte med behandlingRättslig grund för behandling
·       Personuppgifter
·       Identifieringsuppgifter
·       Kontaktinformation
Teckning, utvärdering och prissättning av de risker som ska försäkras samt beräkning och validering av återförsäkringspremien för ditt försäkringsavtal.
Aggregering av risk och kundprissättning.
Granska, behandla och hantera anspråk som uppstår från din försäkring.
Leta efter potentiella bedrägerier, sanktioner, krediter och åtgärder mot penningtvätt.
Undersöka potentiella bedrägerier.
Försvar av rättsliga anspråk.
Registerföring, revision och samarbete med tillsynsmyndigheter.
Fullgöra försäkringsgivarens avtal med dig och våra berättigade intressen av att tillhandahålla återförsäkringstjänster till försäkringsbolag.
Efterlevnad av en rättslig skyldighet.
Behandling är nödvändig för att försvara rättsliga anspråk.
·       Information om din familj och ditt hem
·       Information om anställning och erfarenhet
Teckning, utvärdering och prissättning av de risker som ska försäkras samt beräkning och validering av återförsäkringspremien för ditt försäkringsavtal.
Aggregering av risk och kundprissättning.
Fullgörande av försäkringsgivarens avtal med dig och våra berättigade intressen av att tillhandahålla återförsäkringstjänster till försäkringsbolag.
·       Finansiell informationTeckning, utvärdering och prissättning av de risker som ska försäkras samt beräkning och validering av återförsäkringspremien för ditt försäkringsavtal.
Aggregering av risk och kundprissättning.
Leta efter potentiella bedrägerier, sanktioner, krediter och åtgärder mot penningtvätt.
Undersöka potentiella bedrägerier.
Utförande av försäkringsgivarens avtal med dig och våra berättigade intressen av att tillhandahålla återförsäkringstjänster till försäkringsbolag.
Efterlevnad av en rättslig skyldighet.
·       Försäkringspolicy och skaderelaterad informationGranska, behandla och hantera anspråk som uppstår från din försäkring.
Undersöka potentiella bedrägerier.
Försvar av rättsliga anspråk.
Registerföring, revision och samarbete med tillsynsmyndigheter.
Fullgörande av försäkringsgivarens avtal med dig och våra berättigade intressen av att tillhandahålla återförsäkringstjänster till försäkringsbolag.
Efterlevnad av en rättslig skyldighet.
Behandling är nödvändig för att försvara rättsliga anspråk.
·       RiskgraderingTeckning, utvärdering och prissättning av de risker som ska försäkras samt beräkning och validering av återförsäkringspremien för ditt försäkringsavtal.
Aggregering av risk och kundprissättning.
Fullgörande av försäkringsgivarens avtal med dig och våra berättigade intressen av att tillhandahålla återförsäkringstjänster till försäkringsbolag.

Särskilda kategorier av personuppgifter

 

Kategorier av personuppgifterSyfte med behandlingRättslig grund för behandling
·     Dina hälsojournaler
·     Din familjs sjukdomshistoria
·     Information om dina personliga egenskaper och omständigheter av känslig natur
·     Ditt medlemskap i en arbetstagarorganisation eller fackförening
Teckning, utvärdering och prissättning av de risker som ska försäkras samt beräkning och validering av återförsäkringspremien för ditt försäkringsavtal.
Aggregering av risk och kundprissättning.
 
Ditt samtycke.
Behandling är nödvändig för att försvara rättsliga anspråk.
Speciellt tillåtet enligt lokal lagstiftning.
·     Brottsliga uppgifterTeckning, utvärdering och prissättning av de risker som ska försäkras samt beräkning och validering av återförsäkringspremien för ditt försäkringsavtal.
Aggregering av risk och kundprissättning.
Leta efter potentiella bedrägerier, sanktioner, krediter och åtgärder mot penningtvätt.
Undersöka potentiella bedrägerier.
Ditt samtycke.
Behandling är nödvändig för att försvara rättsliga anspråk.
Speciellt tillåtet enligt lokal lagstiftning.


Add a title
#f2f2f2
NaN
false
false
Pipe Position
Image