Legal Bases and Purposes for EEA UK Data Subjects - Polish

Add a title
#F2F2F2
NaN
true
false
Pipe Position
Image

Jakie informacje o Tobie i w jakich okolicznościach możemy gromadzić i przetwarzać?Dane osobowe

Kategorie informacjiCel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania
·       Dane osobowe
·       Informacje identyfikacyjne
·       Dane kontaktowe
Ubezpieczenie, ocena i wycena ryzyka, które ma być ubezpieczone oraz obliczanie i zatwierdzanie składki reasekuracyjnej dla polisy ubezpieczeniowej.
Agregacja ryzyka i cen klienta.
Przeglądanie, przetwarzanie i zarządzanie roszczeniami wynikającymi z polisy ubezpieczeniowej.
Sprawdzanie pod kątem potencjalnych oszustw, sankcji, kredytów i przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Dochodzenie potencjalnych oszustw.
Obrona przed roszczeniami prawnymi.
Prowadzenie dokumentacji, audyt i współpraca z organami regulacyjnymi.
Realizacja umowy ubezpieczyciela z Klientem/Ubezpieczonym oraz nasze uzasadnione interesy w zakresie świadczenia usług reasekuracyjnych na rzecz firm ubezpieczeniowych.
Przestrzeganie zobowiązań prawnych.
Przetwarzanie jest niezbędne do obrony przed roszczeniami prawnymi.
·       Informacje o Państwa rodzinie i domu
·       Informacje o zatrudnieniu i doświadczeniu
Ubezpieczenie, ocena i wycena ryzyka, które ma być ubezpieczone oraz obliczanie i zatwierdzanie składki reasekuracyjnej dla polisy ubezpieczeniowej.
Agregacja ryzyka i cen klienta.
Realizacja umowy ubezpieczyciela z Klientem/Ubezpieczonym oraz nasze uzasadnione interesy w zakresie świadczenia usług reasekuracyjnych na rzecz firm ubezpieczeniowych.
·       Informacje finansoweUbezpieczenie, ocena i wycena ryzyka, które ma być ubezpieczone oraz obliczanie i zatwierdzanie składki reasekuracyjnej dla polisy ubezpieczeniowej.
Agregacja ryzyka i cen klienta.
Sprawdzanie pod kątem potencjalnych oszustw, sankcji, kredytów i przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Dochodzenie potencjalnych oszustw.
Realizacja umowy ubezpieczyciela z  Klientem/Ubezpieczonym oraz nasze uzasadnione interesy w zakresie świadczenia usług reasekuracyjnych na rzecz firm ubezpieczeniowych.
Przestrzeganie zobowiązań prawnych.
·       Informacje dotyczące polisy ubezpieczeniowej i roszczeńPrzeglądanie, przetwarzanie i zarządzanie roszczeniami wynikającymi z polisy ubezpieczeniowej.
Dochodzenie potencjalnych oszustw.
Obrona przed roszczeniami prawnymi.
Prowadzenie dokumentacji, audyt i współpraca z organami regulacyjnymi.
Realizacja umowy ubezpieczyciela z Klientem/Ubezpieczonym oraz nasze uzasadnione interesy w zakresie świadczenia usług reasekuracyjnych na rzecz firm ubezpieczeniowych.
Przestrzeganie zobowiązań prawnych.
Przetwarzanie jest niezbędne do obrony przed roszczeniami prawnymi.
·       Oceny ryzykaUbezpieczenie, ocena i wycena ryzyka, które ma być ubezpieczone oraz obliczanie i zatwierdzanie składki reasekuracyjnej dla polisy ubezpieczeniowej.
Agregacja ryzyka i cen klienta.
Realizacja umowy ubezpieczyciela z Klientem/Ubezpieczonym oraz nasze uzasadnione interesy w zakresie świadczenia usług reasekuracyjnych na rzecz firm ubezpieczeniowych.Specjalne kategorie danych osobowych

Kategorie informacjiCel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania
·     Pana/Pani dokumentacja medyczna
·     Wywiad medyczny w rodzinie
·     Informacje dotyczące Państwa cech osobowych i okoliczności o charakterze poufnym
·     Członkostwo w stowarzyszeniu zawodowym lub związkach zawodowych
Ubezpieczenie, ocena i wycena ryzyka, które ma być ubezpieczone oraz obliczanie i zatwierdzanie składki reasekuracyjnej dla polisy ubezpieczeniowej.
Agregacja ryzyka i cen klienta.
Zgoda użytkownika.
Przetwarzanie jest niezbędne do obrony przed roszczeniami prawnymi.
W szczególności dozwolone przez lokalne prawo.
·     Dane dotyczące karalnościUbezpieczenie, ocena i wycena ryzyka, które ma być ubezpieczone oraz obliczanie i zatwierdzanie składki reasekuracyjnej dla polisy ubezpieczeniowej.
Agregacja ryzyka i cen klienta.
Sprawdzanie pod kątem potencjalnych oszustw, sankcji, kredytów i przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Dochodzenie potencjalnych oszustw.
Zgoda użytkownika.
Przetwarzanie jest niezbędne do obrony przed roszczeniami prawnymi.
W szczególności dozwolone przez lokalne prawo.
Add a title
#f2f2f2
NaN
false
false
Pipe Position
Image