Privacyverklaring voor marketing

Add a title
#F2F2F2
NaN
true
false
Pipe Position
Image

We zetten ons in voor de bescherming van Persoonsgegevens die we verzamelen tijdens onze marketing, evenementen, bedrijfsontwikkeling, relatiebeheer en andere contacten met onze zakelijke klanten, partners en leveranciers. 

We handhaven transparante praktijken over het verzamelen, verwerken en delen van Persoonsgegevens en we streven ernaar uw Persoonsgegevens op een eerlijke en rechtmatige manier te verwerken en alleen voor zover dit noodzakelijk is om de hierin vermelde doeleinden te bereiken.

 

Deze Privacyverklaring licht toe hoe en waarom de Reinsurance Group of America, Incorporated, en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (“RGA"wij/we" of "ons") Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. 

 

We hebben deze privacyverklaring ontworpen om gebruiksvriendelijk te zijn. Klik op een onderwerp in de onderstaande lijst voor meer informatie.

RGA is een groep bedrijven die zich voornamelijk richt op levens- en ziekteverzekeringsgerelateerde herverzekeringsoplossingen.  Onze kernproducten en -diensten omvatten herverzekering van levensverzekeringen, herverzekering van levensverzekeringen bij leven, groepsherverzekering, herverzekering van zorgverzekeringen, financiële oplossingen, facultatieve verzekeringen en financiële productontwikkeling.

 

Het hoofdkantoor van Reinsurance Group of America, Inc. is gevestigd in St. Louis, Missouri, Verenigde Staten.

 

RGA International Reinsurance Company dac gevestigd in Dublin, Ierland is onze vertegenwoordiger in de Europese Economische Ruimte (‘EER’).

 

Andere entiteiten van de RGA-groep exploiteren en bieden producten en diensten over de hele wereld. Een volledige lijst van alle entiteiten van RGA is beschikbaar op http://www.rgare.com/global-directory.

 

RGA is de verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de Persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken binnen het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring. 

Deze Privacyverklaring is ontworpen om te voldoen aan relevante wetten in landen waar entiteiten van RGA actief zijn. Sommige entiteiten van RGA hebben lokale Privacyverklaringen aangenomen die op hun websites beschikbaar zijn. 

RGA zal Persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met diverse lokale privacywetten op de plaats waar de Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.  Als een toepasselijke wetgeving voorziet in een lager beschermingsniveau van Persoonsgegevens dan het door deze Privacyverklaring vastgestelde niveau, dan prevaleert deze Privacyverklaring. 


Persoonsgegevens staat voor informatie of combinaties van stukjes informatie die een persoon redelijkerwijs kunnen identificeren.

Als bedrijf voeren we een reeks marketing-, kennisuitwisselings- en bedrijfsontwikkelingscampagnes uit. We beheren ook de relatie met onze zakelijke klanten, partners en leveranciers. Uw Persoonsgegevens worden gebruikt om deze activiteiten uit te voeren en de effectiviteit ervan te beoordelen.

Afhankelijk van uw specifieke situatie verzamelen we uw Persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • Als u in dienst bent van een zakelijke klant, partner of leverancier van RGA, worden uw Persoonsgegevens rechtstreeks van u verzameld, via informatie die door uw werkgever, andere personen of marketingbureaus wordt verstrekt, of via publiek beschikbare bronnen.
 • Als u een RGA-evenement bijwoont, worden uw Persoonsgegevens van u verzameld voorafgaand aan of direct tijdens het evenement.

Het type informatie dat we over u verzamelen en verwerken, hangt af van specifieke omstandigheden met betrekking tot uw relatie met ons en de lokale praktijken van onze kantoren.

Als we uw Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van marketing- en bedrijfsontwikkeling, verzamelen we:

 • uw naam; 
 • zakelijke contactgegevens: zakelijk postadres, telefoonnummers en e-mailadres;
 • bedrijfsnaam, afdeling;
 • uw beroep/titel;
 • uw voorkeuren voor communicatie en in-/uitschrijven;
 • Informatie over uw interactie met onze marketingcampagnes;
 • uw verjaardag, leeftijd, geslacht, viering (jubileum, enz.);
 • uw foto.

Als u een evenement van RGA bijwoont, verzamelen we:

 • uw naam;
 • zakelijke contactgegevens: zakelijk postadres, telefoonnummers en e-mailadres;
 • bedrijfsnaam, afdeling; 
 • uw beroep/titel;
 • uw communicatievoorkeuren;
 • uw voorkeur voor in-/uitschrijven;
 • uw afbeelding (bijvoorbeeld foto's, video-opnamen indien relevant).

Als u een klant, partner of leverancier van RGA bent, verzamelen we:

 • uw naam;
 • zakelijke contactgegevens: zakelijk postadres, telefoonnummers en e-mailadres;
 • bedrijfsnaam, afdeling;
 • uw beroep/titel; 

RGA verzamelt of verwerkt op grond van deze Privacyverklaring niet opzettelijk speciale categorieën of gevoelige Persoonsgegevens. Dergelijke informatie kan incidenteel worden vastgelegd via foto's of andere afbeeldingen. Als dit gebeurt, zal elke verdere verwerking worden uitgevoerd op basis van uw toestemming voor een bepaald doel.

RGA verkoopt uw Persoonsgegevens die zijn verzameld op grond van deze Privacyverklaring niet.

RGA houdt zich niet bezig met profilering of geautomatiseerde besluitvorming voor de verwerkingsactiviteiten die onder deze Privacyverklaring vallen.

We gebruiken Persoonsgegevens die we van u verzamelen voor verschillende doeleinden, afhankelijk van het type relatie van u met ons.

Als we uw Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van marketing- en bedrijfsontwikkeling, zullen we uw Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om u relevante informatie te verstrekken over onze producten en diensten en deze te adverteren;
 • om te reageren op uw vragen;
 • om u uit te nodigen om deel te nemen aan onze enquêtes;
 • om uw interesse in onze nieuwe producten, diensten en marketingcampagnes te bepalen;
 • om u onze producten en diensten aan te bieden;
 • om het resultaat van onze marketingcampagnes te controleren en te analyseren;
 • om administratieve activiteiten uit te voeren in verband met uw uitschrijving.

Als we uw Persoonsgegevens verwerken voor evenementen van RGA, zullen we uw Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om u uit te nodigen om onze evenementen bij te wonen;
 • om u tijdens onze evenementen toe te laten en van dienst te zijn;
 • om de opkomst bij onze evenementen te volgen;
 • om u en andere deelnemers te voorzien van eventuele vervolginformatie over een evenement waarvoor u zich hebt aangemeld;
 • om onze evenementen te evalueren voor toekomstige verbetering en ze te adverteren;
 • om administratieve activiteiten uit te voeren in verband met uw uitschrijving.

Als we uw Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van het relatiebeheer met u, zullen we uw Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om met u te communiceren en de relatie met u te beheren tijdens het leveren van onze producten en diensten of om met u in contact te treden;
 • om te reageren op uw vragen over onze producten en diensten en om gerelateerde ondersteuning te bieden;
 • om de nodige due diligence of andere controles uit te voeren op de entiteit die u vertegenwoordigt voor onze interne naleving.

Wanneer we uw Persoonsgegevens verwerken, moeten we een rechtsgrond hebben. In de meeste gevallen is ons vermogen om uw Persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden gebaseerd op een van de volgende rechtsgronden:

 1. Indien wettelijk vereist, zullen we alleen Persoonsgegevens verzamelen wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen via een inschrijving, een toestemmingsformulier dat aan u is verstrekt, of een impliciete toestemming in het kader van marketing-, bedrijfsontwikkelings- of evenementenactiviteiten. 
 2. Het verwerken van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan onze legitieme belangen, wanneer we onze activiteiten op het gebied van marketing, bedrijfsontwikkeling, evenementen en relatiebeheer uitvoeren.
 3. Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die ons verplicht uw uitschrijving met betrekking tot marketingberichten te respecteren.

We zullen Persoonsgegevens van u verzamelen en gebruiken wanneer de verwerking in ons legitieme belang is en niet wordt overschreven door uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden. Onze legitieme belangen omvatten doorgaans het verbeteren, onderhouden, verstrekken en versterken van onze producten en diensten, het uitbreiden van ons bedrijf, het beoordelen van uw belangstelling voor onze producten en diensten en het voldoen aan wettelijke vereisten voor het beheren van ons bedrijf.

Betrokkenen in de EU en het VK kunnen in de onderstaande tabel meer gedetailleerde informatie vinden over toepasselijke doeleinden en rechtsgronden voor verwerking:

Omstandigheden van verwerking Categorieën van informatieDoel van de verwerkingRechtsgrond van verwerking

Marketing en bedrijfsontwikkeling

Naam
Zakelijke contactgegevens: zakelijk postadres, telefoonnummers en e-mailadres
Bedrijfsnaam, afdeling
Beroep/titel
Het verstrekken van informatie over onze producten en diensten en het adverteren ervan
 
Toestemming
Naam
Zakelijke contactgegevens: zakelijk postadres, telefoonnummers en e-mailadres
Bedrijfsnaam, afdeling
Beroep/titel
Informatie over uw interactie met onze marketingcampagnes
Reageren op vragen
Het controleren en analyseren van het resultaat van onze marketingcampagnes
U uitnodigen om deel te nemen aan onze enquêtes
Het bepalen van uw interesse in onze nieuwe producten, diensten en marketingcampagnes
Onze legitieme belangen
 
 
 
 
 
 
 
Uw voorkeuren voor communicatie en in-/uitschrijvenHet uitvoeren van administratieve activiteiten in verband met uw uitschrijvingenWettelijke verplichting

Evenementen van RGA

Naam
Zakelijke contactgegevens: zakelijk postadres, telefoonnummers en e-mailadres
Bedrijfsnaam 
Beroep/titel
U uitnodigen om onze evenementen bij te wonenToestemming
 
Naam
Zakelijke contactgegevens: zakelijk postadres, telefoonnummers en e-mailadres
Bedrijfsnaam 
Beroep/titel
U toelaten tot onze evenementen
Het controleren van aanwezigheid
U voorzien van vervolginformatie
Onze legitieme belangen
 
Afbeeldingen (bijvoorbeeld foto's, video-opnamen indien relevant)Het evalueren van evenementen voor toekomstige verbetering en het adverteren ervan
U voorzien van vervolginformatie
Toestemming
Onze legitieme belangen
 
Uw voorkeuren voor communicatie en in-/uitschrijvenHet uitvoeren van administratieve activiteiten in verband met uw uitschrijvingenWettelijke verplichting
Relatie klant/partner/leverancier Naam
Zakelijke contactgegevens: zakelijk postadres, telefoonnummers en e-mailadres
Bedrijfsnaam, afdeling
Beroep/titel
 
Het communiceren met en beheren van relaties tijdens het leveren van onze producten en diensten
Het reageren op vragen over onze producten en diensten en het bieden van gerelateerde ondersteuning
Het uitvoeren van due diligence of andere controles die nodig zijn voor onze interne naleving
Onze legitieme belangen

We bieden u  in onze communicatie aan u regelmatig de mogelijkheid om ons te informeren over uw marketingvoorkeuren.  We zullen vertrouwen op toestemming via inschrijving of onze legitieme belangen voor onze marketingcommunicatie (afhankelijk van lokale wettelijke vereisten). 

Als u niet langer op een doorlopende basis e-mails van RGA wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven voor het ontvangen van deze e-mails door te klikken op de link ‘afmelden’ in elke e-mail of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte ‘Contact opnemen’ van deze kennisgeving. 

Afhankelijk van de omstandigheden die relevant zijn voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunnen we uw Persoonsgegevens delen met de volgende partijen, tenzij dit niet is toegestaan op grond van de lokale wetgeving:

 

 • Bedrijven van de RGA-groep. We verrichten activiteiten als een wereldwijd bedrijf, dus we kunnen uw Persoonsgegevens delen met bedrijven binnen de groep, die deze informatie kunnen gebruiken voor de doeleinden die worden omschreven in deze Privacyverklaring.
 • Dienstverleners. We kunnen uw Persoonsgegevens delen met dienstverleners die bepaalde diensten en bedrijfsactiviteiten voor ons uitvoeren, bijvoorbeeld leveranciers van gegevensopslag, evenementplanners, platforms voor online evenementen of weergave, digitale publicatietools.
 • Elke wetshandhavingsinstantie, rechtbank, regelgever of overheidsinstantie. We kunnen uw Persoonsgegevens delen met deze partijen wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting, of op een andere manier om onze rechten of de rechten van een derde partij te beschermen.

Als u meer informatie wenst over met wie uw Persoonsgegevens worden gedeeld, neem dan contact met ons op via de gegevens in het gedeelte ‘Contact opnemen’ hieronder.

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens, afhankelijk van de lokale wetgeving en omstandigheden met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens.

 

Uw hebt onder andere het recht om:

 • toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens en details met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • de gegevens te rectificeren die we over u hebben;
 • uw Persoonsgegevens te wissen;
 • ons gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw Persoonsgegevens;
 • uw Persoonsgegevens te ontvangen in een bruikbare elektronische opmaak en deze over te dragen aan een derde partij (recht op overdraagbaarheid van gegevens); en
 • een klacht in te dienen bij uw plaatselijke autoriteit gegevensbescherming.

 

Houd er rekening mee dat we mogelijk aanvullende informatie van u nodig hebben om uw identiteit te bevestigen en uw verzoeken in te willigen.

 

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons online contactformulier gebruiken of rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in het gedeelte ‘Contact opnemen’ hieronder.

 

We doen er alles aan om met u samen te werken om een eerlijke oplossing te vinden voor elk verzoek, klacht of bezorgdheid over privacy. Als u echter van mening bent dat we niet hebben kunnen helpen met uw verzoek, klacht of zorg, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit (d.w.z. de toezichthoudende autoriteit in het rechtsgebied waar u woont of werkt) of de toezichthoudende autoriteit van het rechtsgebied waar u denkt dat er een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. Contactgegevens van toezichthoudende autoriteiten zijn beschikbaar via de volgende link: https://www.rgare.com/privacy/web-privacy-policy/web-contacts  

We implementeren technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te garanderen dat geschikt is voor het risico van de Persoonsgegevens die we verwerken. Deze maatregelen zijn gericht op het waarborgen van de voortdurende integriteit en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens. We evalueren deze maatregelen regelmatig om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

 

Normaal gesproken bewaren we uw Persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor onze marketing-, bedrijfsontwikkelings- en kennisuitwisselingscampagnes en online analyses.  

Meer specifiek, in overeenstemming met ons gegevensbewaarschema, bewaren we uw Persoonsgegevens totdat u mogelijk interesse hebt in onze producten, diensten of evenementen. We bewaren uw Persoonsgegevens gedurende één jaar nadat u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van ons marketingmateriaal.  

Neem contact met ons op via de gegevens in het gedeelte ‘Contact opnemen’ hieronder als u meer wilt weten over het bewaren van uw Persoonsgegevens.

We vernietigen Persoonsgegevens op een veilige manier wanneer de bewaartermijn is verstreken. We kunnen geanonimiseerde gegevens (die niet worden behandeld als Persoonsgegevens onder deze Privacyverklaring) echter langer bewaren.

 

Omdat we als een wereldwijd bedrijf opereren, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt door entiteiten van RGA in andere landen, waaronder landen die niet worden beschouwd als landen die een adequaat niveau van bescherming van Persoonsgegevens waarborgen onder de wetgeving van de Europese Unie of uw lokale wetgeving. Daarom heeft RGA Bindende bedrijfsregels (‘BCRs’) aangenomen om ons in staat te stellen internationale overdrachten van uw Persoonsgegevens uit te voeren binnen onze groep van bedrijven in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie en andere relevante landen. Onze BCRs zijn beschikbaar op https://www.rgare.com/about-rga/binding-corporate-rules/

 

In andere rechtsgebieden, waar BCRs niet van toepassing zijn, voeren wij grensoverschrijdende overdrachten van Persoonsgegevens naar entiteiten van RGA in het buitenland uit volgens andere overdrachtsmechanismen die door de toepasselijke lokale wetgeving zijn toegestaan.

 

Als we uw Persoonsgegevens moeten overdragen aan dienstverleners die zich buiten de EER of andere relevante landen bevinden, zullen we ervoor zorgen dat er op grond van de toepasselijke lokale wetgeving voldoende waarborgen zijn voor die partijen. Doorgaans stellen we contractuele verplichtingen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten vast om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Neem voor meer informatie over de juiste veiligheidsmaatregelen contact met ons op via de gegevens in het gedeelte ‘Contact opnemen’ hieronder.

Stuur ons een e-mail via privacy@rgare.com of bel of schrijf ons als u vragen of zorgen hebt over de manier waarop uw Persoonsgegevens zijn gebruikt. 


Ons postadres in de Verenigde Staten is:
Reinsurance Group of America, Incorporated
T.a.v.: Global Privacy Office
16600 Swingley Ridge Road
Chesterfield, Missouri 63017-1706 

 

 

Ons telefoonnummer in de Verenigde Staten is:

+1 (636) 736-7000



Ons postadres in Ierland (vertegenwoordiger in
de EER) is:

RGA International Reinsurance Company dac
3rd Floor, Block C
Central Park
Leopardstown, Dublin 18, D18X5T1


 

Ons telefoonnummer in Ierland is:

+353 1.290.2900

Ons postadres in het Verenigd Koninkrijk is:

RGA International Reinsurance Company dac, UK Branch Office
RGA UK Services Limited
45th Floor, 22 Bishopsgate
London, EC2N 4BQ

 

 

Ons telefoonnummer in het Verenigd Koninkrijk is:

+44 20 7710 6700

Ga voor postadressen van alle andere entiteiten van RGA naar http://www.rgare.com/global-directory

 

Als u een recht van een betrokkene wilt uitoefenen, kunt u ons online contactformulier gebruiken.

 

De functionaris voor gegevensbescherming van RGA voor de EMEA-regio is Dean Scotson.  

Mocht u vragen of bezorgdheden hebben voor onze FGB met betrekking tot de manier waarop uw Persoonsgegevens zijn gebruikt, neem dan contact met hem op via e-mail op dpo@rgare.com 

 

 

U kunt een exemplaar van deze Privacyverklaring bij ons aanvragen met gebruikmaking van de hierboven genoemde contactgegevens. We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of bijwerken. Als we een belangrijke wijziging aanbrengen in deze Privacyverklaring, zullen we hierover een kennisgeving plaatsen op onze website en kunnen we de kennisgeving rechtstreeks aan u verstrekken.

Add a title
#f2f2f2
NaN
true
false
Pipe Position
Image
Add a title
#000000
NaN
true
false
Pipe Position
Image

Andere links

Toezichthoudende contacten

RGA's Data Protection Officer voor het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) is Dean Scotson. Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor onze DPO over de manier waarop uw persoonlijke gegevens zijn gebruikt, neem dan contact met hem op via e-mail op dpo@rgare.com.

Laatste update: Maart 2023