Informacja o ochronie prywatności w marketingu

Add a title
#F2F2F2
NaN
true
false
Pipe Position
Image

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Dane osobowe, które gromadzimy w ramach działań marketingowych, wydarzeń, rozwoju działalności, zarządzania relacjami i innych relacji z naszymi klientami biznesowymi, partnerami i dostawcami. 

Stosujemy przejrzyste praktyki w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania Danych osobowych i staramy się przetwarzać Twoje Dane osobowe w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów wymienionych w niniejszym dokumencie.

 

W niniejszej Informacji o ochronie prywatności wyjaśniono, w jaki sposób i dlaczego Grupa Reinsurance Group of America, Incorporated oraz jej spółki zależne i powiązane („RGAmy” lub „nas”) gromadzą i wykorzystują Dane osobowe. 

 

Przygotowaliśmy niniejszą Informację o ochronie prywatności tak, aby była przyjazna dla użytkownika – kliknij temat na poniższej liście, aby dowiedzieć się więcej.

RGA to grupa firm skoncentrowana głównie na rozwiązaniach z zakresu ubezpieczeń na życie oraz zdrowotnych.  Nasze główne produkty i usługi obejmują ubezpieczenia na życie i na wypadek życiowych zdarzeń losowych, ubezpieczenia grupowe, ubezpieczenia zdrowotne, rozwiązania finansowe, reasekurację fakultatywną oraz rozwój produktów finansowych.

 

Siedziba główna Reinsurance Group of America, Inc. znajduje się w St. Louis, w stanie Missouri, w Stanach Zjednoczonych.

 

RGA International Reinsurance Company z siedzibą w Dublinie, w Irlandii, jest naszym przedstawicielem w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG’).

 

Inne podmioty z grupy RGA działają i dostarczają produkty i usługi na całym świecie. Pełną listę podmiotów RGA można znaleźć na stronie http://www.rgare.com/global-directory.

 

RGA jest administratorem odpowiedzialnym za Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy w ramach niniejszej Informacji o ochronie prywatności. 

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi w krajach, w których działają podmioty RGA. Niektóre podmioty RGA przyjęły lokalne przepisy prawa o ochronie prywatności dostępne na ich stronach internetowych.

 

RGA będzie przetwarzać Dane osobowe zgodnie z wieloma lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności obowiązującymi w miejscu, w którym Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Jeśli obowiązujące przepisy prawa przewidują niższy poziom ochrony Danych osobowych niż określony w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, wówczas niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma charakter nadrzędny. 

Dane osobowe to informacje lub połączone dane szczątkowe, które mogą umożliwić identyfikację osoby, której dotyczą.

Jako firma prowadzimy różne kampanie marketingowe  dotyczące wymiany wiedzy i  rozwoju biznesu. Zarządzamy również relacjami z naszymi klientami biznesowymi, partnerami i dostawcami. W związku z tym Twoje Dane osobowe są wykorzystywane do wykonywania tych działań oraz oceny ich skuteczności.

Rodzaj gromadzonych i przetwarzanych przez nas informacji na Twój temat będzie zależał od konkretnych okoliczności związanych z Twoim zaangażowaniem w naszą współpracę oraz lokalnymi praktykami obowiązującymi w naszych biurach.

Jeśli przetwarzamy Twoje Dane osobowe w ramach działań marketingowych i rozwoju działalności, będziemy gromadzić:

 • Twoje imię i nazwisko, 
 • służbowe dane kontaktowe: służbowy adres pocztowy, numery telefonów i adres e-mail,
 • nazwę firmy i działu,
 • Twój zawód/stanowisko,
 • preferencje dotyczące komunikacji oraz akceptacji/rezygnacji z ofert i usług,
 • informacje na temat Twoich interakcji z naszymi kampaniami marketingowymi,
 • Twoją datę urodzenia, wiek, płeć, uroczystość (rocznicę itp.),
 • Twoje zdjęcie.

Jeśli weźmiesz udział w imprezie RGA, zgromadzimy:

 • Twoje imię i nazwisko,
 • służbowe dane kontaktowe: służbowy adres pocztowy, numery telefonów i adres e-mail,
 • nazwę firmy i działu, 
 • Twój zawód/stanowisko.
 • Twoje preferencje dotyczące komunikacji,
 • preferencje dotyczące akceptacji/rezygnacji z ofert i usługm
 • Twoje materiały multimedialne (na przykład zdjęcia, nagrania wideo, jeśli mają one zastosowanie).

Jeśli jesteś klientem, partnerem lub dostawcą RGA, zgromadzimy:

 • Twoje imię i nazwisko,
 • służbowe dane kontaktowe: służbowy adres pocztowy, numery telefonów i adres e-mail,
 • nazwę firmy i działu,
 • Twój zawód/stanowisko.
  •  

RGA nie gromadzi ani nie przetwarza intencjonalnie żadnych specjalnych kategorii danych ani wrażliwych Danych osobowych na mocy niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Takie informacje mogą być rejestrowane przypadkowo na zdjęciach lub innych obrazach. Jeśli tak się stanie, dalsze przetwarzanie danych będzie odbywać się za Twoją zgodą na określony cel przetwarzania.

RGA nie sprzedaje Twoich Danych osobowych zgromadzonych w ramach niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

 

RGA nie angażuje się w profilowanie ani automatyczne podejmowanie decyzji dotyczących czynności przetwarzania objętych niniejszą Informacją o ochronie prywatności.

Dane osobowe, które gromadzimy od użytkowników, wykorzystujemy w różnych celach, w zależności od rodzaju ich współpracy z nami.

Jeśli przetwarzamy Twoje Dane osobowe w ramach działań marketingowych i rozwoju działalności, będziemy wykorzystywać je w następujących celach:

 • dostarczenia Ci odpowiednich informacji na temat naszych produktów i usług oraz ich reklamowania,
 • udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania,
 • zaproszenia Cię do udziału w naszych ankietach,
 • określenia Twojego zainteresowania naszymi nowymi produktami, usługami i kampaniami marketingowymi,
 • oferowania Ci naszych produktów i usług,
 • monitorowania i analizowania wyników naszych kampanii marketingowych,
 • wykonywania czynności administracyjnych związanych z rezygnacją.

Jeśli przetwarzamy Twoje Dane osobowe na potrzeby imprez organizowanych przez RGA, będziemy wykorzystywać je w następujących celach:

 • zaproszenia Cię do udziału w naszych wydarzeniach,
 • umożliwienia dostępu i organizacji Twojego zakwaterowania podczas udziału w naszych wydarzeniach,
 • monitorowania udziału w naszych wydarzeniach,
 • przekazywania Tobie i innym uczestnikom wszelkich informacji uzupełniających dotyczących wydarzenia, w którym uczestniczysz,
 • pozyskiwania informacji zwrotnej i Twojej oceny naszych wydarzeń pod kątem ich przyszłych usprawnień i reklamowania,
 • wykonywania czynności administracyjnych związanych z rezygnacją.

Jeśli przetwarzamy Twoje Dane osobowe w ramach zarządzania naszą relacją z Tobą, wykorzystamy Twoje Dane osobowe w następujących celach:

 • w celu komunikacji i zarządzania relacjami z Tobą podczas dostarczania naszych produktów i świadczenia usług lub nawiązywania z Tobą kontaktu,
 • w celu odpowiadania na Twoje zapytania dotyczące naszych produktów i usług oraz zapewniania wszelkiego powiązanego wsparcia,
 • aby przeprowadzić analizę due diligence lub inne kontrole podmiotu, który reprezentujesz, niezbędne do zachowania zgodności z przepisami wewnętrznymi.

Zawsze, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, musimy mieć podstawę prawną. W większości przypadków możliwość zbierania i przetwarzania Twoich Danych osobowych w wyżej wspomnianych celach jest oparta na następujących podstawach prawnych:

 1. Jeśli jest to wymagane przez prawo, będziemy gromadzić Dane osobowe tylko wtedy, gdy uzyskamy na to Twoją zgodę za pośrednictwem opcji wyboru zgody, dostarczonego formularza zgody lub w formie wyraźnej zgody w trakcie działań marketingowych, związanych z rozwojem działalności lub dotyczących wydarzeń. 
 2. Jeśli przetwarzanie Twoich Danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów gdy prowadzimy działania marketingowe, związane z rozwojem działalności, wydarzeniami i zarządzaniem relacjami.
 3. Jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, który wymaga od nas respektowania Twojej rezygnacji z otrzymywania komunikacji marketingowej.

Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje Dane osobowe, gdy przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie, który jest nadrzędny w stosunku do interesów ochrony danych użytkownika lub podstawowych praw i wolności. Nasze uzasadnione interesy zazwyczaj obejmują ulepszanie, utrzymywanie, dostarczanie i usprawnianie naszych produktów i usług, rozwijanie naszej działalności, ocenę zainteresowania naszymi produktami i usługami oraz przestrzeganie wymogów regulacyjnych dotyczących prowadzenia naszej działalności.

Osoby, których dane dotyczą, pochodzące z UE i Wielkiej Brytanii mogą znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat obowiązujących celów i podstaw prawnych przetwarzania w poniższej tabeli:

Okoliczności przetwarzania Kategorie danychCel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania

Marketing i rozwój biznesu

Imię i nazwisko
Służbowe dane kontaktowe: służbowy adres pocztowy, numery telefonów, adres e-mail
Nazwa firmy, dział
Zawód/stanowisko
Dostarczanie informacji o naszych produktach i usługach oraz reklamowanie ich
 
Zgoda
Imię i nazwisko
Służbowe dane kontaktowe: służbowy adres pocztowy, numery telefonów, adres e-mail
Nazwa firmy, dział
Zawód/stanowisko
informacje na temat Twoich interakcji z naszymi kampaniami marketingowymi,
Odpowiadanie na zapytania
Monitorowanie i analizowanie wyników naszych kampanii marketingowych
Zaproszenie Cię do udziału w naszych ankietach
Określenie Twojego zainteresowania naszymi nowymi produktami, usługami i kampaniami marketingowymi
Nasze uzasadnione interesy
 
 
 
 
 
 
 
Preferencje dotyczące komunikacji oraz akceptacji/rezygnacji z ofert i usługWykonywanie czynności administracyjnych związanych z rezygnacjąObowiązek prawny

Wydarzenia RGA

Imię i nazwisko
Służbowe dane kontaktowe: służbowy adres pocztowy, numery telefonów, adres e-mail
Nazwa firmy 
Zawód/stanowisko
Zaproszenie Cię do udziału w naszych wydarzeniachZgoda
 
Imię i nazwisko
Służbowe dane kontaktowe: służbowy adres pocztowy, numery telefonów, adres e-mail
Nazwa firmy 
Zawód/stanowisko
Umożliwienie Ci wstępu na teren naszych wydarzeń
Monitorowanie obecności
Przekazywanie Ci informacji uzupełniających
Nasze uzasadnione interesy
 
Wizerunek (na przykład zdjęcia, nagrania wideo)Ocena wydarzeń pod kątem ich przyszłych usprawnień i reklamowania
Przekazywanie Ci informacji uzupełniających
Zgoda
Nasze uzasadnione interesy
 
Preferencje dotyczące komunikacji oraz akceptacji/rezygnacji z ofert i usługWykonywanie czynności administracyjnych związanych z rezygnacjąObowiązek prawny
Relacja z klientem/partnerem/dostawcą Imię i nazwisko
Służbowe dane kontaktowe: służbowy adres pocztowy, numery telefonów, adres e-mail
Nazwa firmy, dział
Zawód/stanowisko
 
Komunikacja i zarządzanie relacjami przy jednoczesnym dostarczaniu naszych produktów i świadczeniu usług
Odpowiadanie na Twoje zapytania dotyczące naszych produktów i usług oraz zapewnianie wszelkiego powiązanego wsparcia
Przeprowadzenie analizy due diligence lub innych kontroli niezbędnych do zachowania zgodności z przepisami wewnętrznymi
Nasze uzasadnione interesy

 

Zapewnimy Ci regularną możliwość informowania nas o Twoich preferencjach marketingowych w naszych wiadomościach dla Ciebie.  Będziemy polegać na zgodzie poprzez opcję wyrażenia zgody (opt-in) lub naszych uzasadnionych interesach dotyczących naszej komunikacji marketingowej (w zależności od lokalnych wymogów prawnych). 

Jeśli nie chcesz już otrzymywać wiadomości e-mail związanych z marketingiem od RGA, możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości e-mail, klikając łącze „anuluj subskrypcję” znajdujące się w każdej wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami pod adresem podanym w części „Kontakt” niniejszej informacji. 

W zależności od okoliczności związanych z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych możemy udostępniać je następującym stronom (chyba że obowiązujące lokalne przepisy prawa tego zakazują):

 

 • Firmy z grupy RGA. Działamy jako firma globalna, więc możemy udostępniać Twoje Dane osobowe firmom z grupy, które mogą wykorzystywać te informacje do celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.
 • Dostawcy usług. Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe usługodawcom, którzy świadczą określone usługi i prowadzą działalność biznesową na naszą rzecz, na przykład dostawcom usług przechowywania danych, podmiotom planującym wydarzenia, internetowym platformom służącym organizacji wydarzeń lub wyświetlaniu, a także podmiotom oferującym narzędzia do cyfrowej publikacji.
 • Organy ścigania, sądy, organy regulacyjne lub rządowe. Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe tym podmiotom, jeśli uznamy to za niezbędne do zachowania zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi, a także do ochrony praw przysługujących nam oraz jakimkolwiek stronom trzecim.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, komu udostępniane są Twoje Dane osobowe, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w części „Kontakt” poniżej.

W zależności od okoliczności związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika możemy udostępniać je następującym stronom:

 • Firmy z grupy RGA. Działamy jako firma globalna, więc możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom należącym do grupy, które mogą wykorzystywać te informacje do celów opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności.
 • Firmy ubezpieczeniowe, pośrednicy, brokerzy i retrocesjonariusze. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom ubezpieczeniowym, pośrednikom, brokerom, retrocesjonariuszom i partnerom biznesowym, którzy wykorzystują je w związku ze świadczeniem usług ubezpieczeniowych i przetwarzaniem roszczeń. Możemy na przykład udostępniać Twoje dane osobowe innym firmom zajmującym się reasekuracją w celu rozstrzygnięcia roszczeń.
 • Dostawcy usług. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe usługodawcom, którzy świadczą określone usługi i prowadzą działalność gospodarczą na naszą rzecz, na przykład dostawcom systemów informatycznych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom usług aktuarialnych i tłumaczom.
 • Profesjonalni doradcy. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe profesjonalnym doradcom, którzy zapewniają profesjonalną gwarancję i wsparcie niezbędne do świadczenia naszych usług, na przykład audytorom, konsultantom, doradcom medycznym i kancelariom prawnym.
 • Organy ścigania, sądy, organy regulacyjne, rządowe oraz organizacje zawodowe. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe tym podmiotom, jeśli uznamy to za niezbędne do zachowania zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi, a także do ochrony praw przysługujących nam oraz jakimkolwiek stronom trzecim.
 • Nabywcy aktywów. Możemy udostępnić Twoje dane osobowe stronie trzeciej, która nabędzie całość bądź istotną część naszych aktywów lub firmy, a także takiej, na którą takie aktywa zostaną przeniesione. Jeśli dojdzie do takiej sprzedaży lub przeniesienia, dołożymy rozsądnych starań, aby dopilnować, że podmiot otrzymujący Twoje dane osobowe będzie je wykorzystywał w sposób zgodny z niniejszym oświadczeniem dot. prywatności oraz, że zostaniesz poinformowany(-a) o takich zmianach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, komu udostępniane są Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w części „Kontakt” poniżej.


Przysługują Ci określone prawa dotyczące Twoich Danych osobowych, z zastrzeżeniem przepisów lokalnego prawa i okoliczności związanych z przetwarzaniem tych Danych osobowych.

 

Twoje prawa obejmują prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich Danych osobowych i szczegółów dotyczących ich przetwarzania,
 • korekty informacji, które przechowujemy na Twój temat,
 • usunięcia Twoich Danych osobowych,
 • ograniczenia wykorzystywania przez nas Twoich Danych osobowych,
 • sprzeciwienia się wykorzystywaniu przez nas Twoich Danych osobowych,
 • uzyskania swoich Danych osobowych w możliwym do wykorzystania formacie elektronicznym oraz przesłania ich stronie trzeciej (prawo do przeniesienia danych) oraz
 • złożenia skargi do lokalnego organu ds. ochrony danych osobowych.

 

Prosimy pamiętać, że możemy wymagać od Ciebie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i spełnienia Twoich żądań.

 

Aby wyegzekwować przysługujące Ci prawa, możesz skorzystać z naszego internetowego formularza kontaktowego lub skontaktować się z nami bezpośrednio, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt” poniżej.

 

Będziemy współpracować z Tobą nad uzyskaniem sprawiedliwego rozwiązania dla Twojego wniosku, skargi lub obawy dotyczącej prywatności. Jeśli jednak uznasz, że nie byliśmy w stanie Ci pomóc w kwestii Twoich wniosków, skarg lub obaw, masz prawo przesłać skargę do miejscowego organu nadzorczego (tj. organu nadzorującego jurysdykcję, w której mieszkasz albo pracujesz) bądź do organu nadzorującego jurysdykcję, w której Twoim zdaniem doszło do naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności danych. Dane kontaktowe organów nadzorujących są dostępne pod następującym adresem internetowym: https://www.rgare.com/privacy/web-privacy-policy/web-contacts.  

Stosujemy zabezpieczenia technologiczne i organizacyjne nakierowane na zapewnienie stopnia ochrony stosownego do zagrożeń dla przetwarzanych przez nas Danych osobowych. Środki te mają na celu zapewnienie ciągłej integralności i poufności Danych osobowych. Regularnie oceniamy te środki, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 

Zazwyczaj przechowujemy Twoje Dane osobowe tak długo, jak jest to potrzebne do organizacji naszych kampanii marketingowych, rozwoju działalności, organizacji wydarzeń związanych z kampaniami oraz zarządzania relacjami. 

Dokładniej, zgodnie z naszym harmonogramem, przechowujemy Twoje Dane osobowe do momentu, gdy będziesz zainteresowany naszymi produktami, usługami lub wydarzeniami. Twoje Dane osobowe będziemy przechowywać przez rok po rezygnacji z otrzymywania naszych materiałów marketingowych. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat przechowywania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem podanym w części „Kontakt” poniżej.

 

Danych osobowych pozbywamy się w bezpieczny sposób po upływie ich okresu przechowywania. Możemy jednak przechowywać zanonimizowane dane (które nie są traktowane jako Dane osobowe na mocy niniejszej Informacji o ochronie prywatności) przez dłuższy okres.

Ponieważ działamy jako firma globalna, Twoje Dane osobowe mogą być przesyłane, przechowywane oraz przetwarzane w innych krajach, w tym w takich, które nie są uznawane w świetle prawa Unii Europejskiej za zapewniające odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych. W związku z tym RGA przyjęła Wiążące Reguły Korporacyjne („WRK”), aby umożliwić nam przekazywanie danych osobowych użytkowników na poziomie międzynarodowym w ramach naszej grupy spółek, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w Unii Europejskiej i innych odnośnych krajach. Nasze WRK są dostępne na stronie https://www.rgare.com/about-rga/binding-corporate-rules/.

 

W innych jurysdykcjach, w których WRK nie mają zastosowania, przekazujemy Dane osobowe podmiotom RGA za granicę zgodnie z innymi mechanizmami przekazywania dozwolonymi przez obowiązujące przepisy lokalne.

 

Jeśli będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe usługodawcom znajdującym się poza EOG lub poza innymi odpowiednimi krajami, zadbamy o to, by podmioty te wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia (takie jak zobowiązania umowne), zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, żeby mieć pewność, że Twoje Dane osobowe są odpowiednio chronione. Aby uzyskać więcej informacji o odpowiednich zabezpieczeniach, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt” poniżej.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu wykorzystywania Twoich Danych osobowych, wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@rgare.com lub zadzwoń albo napisz do nas. 


Nasz adres do korespondencji w Stanach
Zjednoczonych to:

Reinsurance Group of America, Incorporated
Do wiadomości: Globalne biuro ds. prywatności
16600 Swingley Ridge Road
Chesterfield, Missouri 63017-1706 

 Nasz numer telefonu w Stanach Zjednoczonych to:

+1 (636) 736-7000

Nasz adres pocztowy w Irlandii (przedstawiciel w
EOG) to:

RGA International Reinsurance Company dac
3rd Floor, Block C
Central Park
Leopardstown, Dublin 18, D18X5T1


 

Nasz numer telefonu w Irlandii to:

+353 1.290.2900

Nasz adres do korespondencji w Wielkiej Brytanii to:

RGA International Reinsurance Company dac, UK Branch Office
RGA UK Services Limited
45th Floor, 22 Bishopsgate
London, EC2N 4BQ
United Kingdom

 

 

Nasz numer telefonu w Wielkiej Brytanii to:

+44 20 7710 6700

Adresy pocztowe wszystkich innych podmiotów RGA można znaleźć na stronie http://www.rgare.com/global-directory.

 

Jeśli chcesz skorzystać z prawa osoby, której dane dotyczą, możesz użyć naszego internetowego formularza kontaktowego.

 

Inspektorem ochrony danych RGA w regionie EMEA jest Dean Scotson.  

W przypadku pytań do naszego Inspektora Ochrony Danych lub wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystywania Twoich Danych osobowych wyślij wiadomość e-mail na adres dpo@rgare.com

Możesz poprosić nas o kopię niniejszej Informacji o ochronie prywatności, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Od czasu do czasu możemy aktualizować lub zmieniać treść niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany do niniejszej Informacji o ochronie prywatności, opublikujemy powiadomienie na naszej stronie internetowej i możemy przekazać je bezpośrednio użytkownikowi.

Add a title
#f2f2f2
NaN
true
false
Pipe Position
Image
Add a title
#000000
NaN
true
false
Pipe Position
Image

Other Links

Kontakty Nadzorcze

 Inspektorem ochrony danych RGA na Wielką Brytanię (Wielka Brytania) i Unię Europejską (UE) jest Dean Scotson. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszego inspektora ochrony danych dotyczące sposobu, w jaki Twoje dane osobowe zostały wykorzystane, skontaktuj się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dpo@rgare.com.

Ostatnia aktualizacja: marzec 2023 r.