Skip to Main Content

Hvilke oplysninger om dig og under hvilke omstændigheder kan vi indsamle og behandle dem?

Personoplysninger 

Kategorier af oplysningerFormål med behandlingRetsgrundlag for behandling
·       Grundlæggende oplysninger
·       Identifikationsoplysninger
·       Kontaktoplysninger
Tegne genforsikring, evaluere og prisfastsætte de risici, der skal forsikres, samt beregne og validere genforsikringspræmien for din forsikringspolice.
Sammenlægning af risiko og kundepriser.
Gennemgå, behandle og administrere krav, der opstår i henhold til din forsikringspolice.
Kontrollere for potentielt svig, sanktioner, kredit og bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
Undersøge potentielt svig.
Forsvare retskrav.
Opbevaring af optegnelser, revision og samarbejde med tilsynsorganer.
Opfyldelse af forsikringsselskabets kontrakt med dig og vores legitime interesser i at levere genforsikringstjenester til forsikringsselskaber.
Overholdelse af en juridisk forpligtelse.
Behandling er nødvendig for at forsvare retskrav.
·       Oplysninger om din familie og dit hjem
·       Oplysninger om beskæftigelse og erhvervserfaring
Tegne genforsikring, evaluere og prisfastsætte de risici, der skal forsikres, samt beregne og validere genforsikringspræmien for din forsikringspolice.
Sammenlægning af risiko og kundepriser.
Opfyldelse af forsikringsselskabets kontrakt med dig og vores legitime interesser i at levere genforsikringstjenester til forsikringsselskaber.
·       Økonomiske oplysninger Tegne genforsikring, evaluere og prisfastsætte de risici, der skal forsikres, samt beregne og validere genforsikringspræmien for din forsikringspolice.
Sammenlægning af risiko og kundepriser.
Kontrollere for potentielt svig, sanktioner, kredit og bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
Undersøge potentielt svig.
Opfyldelse af forsikringsselskabets kontrakt med dig og vores legitime interesser i at levere genforsikringstjenester til forsikringsselskaber.
Overholdelse af en juridisk forpligtelse.
·       Oplysninger vedrørende forsikringspolice og krav Gennemgå, behandle og administrere krav, der opstår i henhold til din forsikringspolice.
Undersøge potentielt svig.
Forsvare retskrav.
Opbevaring af optegnelser, revision og samarbejde med tilsynsorganer.
Opfyldelse af forsikringsselskabets kontrakt med dig og vores legitime interesser i at levere genforsikringstjenester til forsikringsselskaber.
Overholdelse af en juridisk forpligtelse.
Behandling er nødvendig for at forsvare retskrav.
·       Risikovurderinger Tegne genforsikring, evaluere og prisfastsætte de risici, der skal forsikres, samt beregne og validere genforsikringspræmien for din forsikringspolice.
Sammenlægning af risiko og kundepriser.
Opfyldelse af forsikringsselskabets kontrakt med dig og vores legitime interesser i at levere genforsikringstjenester til forsikringsselskaber.

 

Særlige kategorier af personoplysninger

Kategorier af oplysningerFormål med behandlingRetsgrundlag for behandling
·     Dine patientjournaler
·     Din families anamnese
·     Oplysninger om dine personlige forhold og andre private oplysninger
·     Dit medlemskab af en faglig forening eller fagforening
Tegne genforsikring, evaluere og prisfastsætte de risici, der skal forsikres, samt beregne og validere genforsikringspræmien for din forsikringspolice.
Sammenlægning af risiko og kundepriser.
 
Dit samtykke.
Behandling er nødvendig for at forsvare retskrav.
Specifikt tilladt ved national lovgivning.
·     Oplysninger om straffeattest Tegne genforsikring, evaluere og prisfastsætte de risici, der skal forsikres, samt beregne og validere genforsikringspræmien for din forsikringspolice.
Sammenlægning af risiko og kundepriser.
Kontrollere for potentielt svig, sanktioner, kredit og bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
Undersøge potentielt svig.
Dit samtykke.
Behandling er nødvendig for at forsvare retskrav.
Specifikt tilladt ved national lovgivning.